Age lietuviškai

Age Amžius
Pilnametystė
Senatvė
Laikotarpis, epocha
Karta
Age -as-leveller - amžius kaip (su)lygintojas
Age cohort - to pačio amžiaus žmonės
Age -old - labai senas, ilgaamžis
Age of discretion - amžius, kai žmogus atsako už savo veiksmus
Age -equivalent - amžiaus ekvivalentas, atitikmuo
Age -grade scaling - mokymo standartų tam tikram amžiui nustatymas
Age norm - amžiaus norma
Age of acquisition - (įgūdžio, gebėjimo) įgijimo amžius
Age ratio - amžių santykis (testavime)
Age regression - amžiaus regresija, grįžimas į jaunesnį amžių (pagal elgesio ir psichikos savybes)
Age -related - su amžiumi susijęs (pokytis, sutrikimas)
Age scale, age equivalent scale - žr. age - equivalent
Age score - (testo) įvertis amžiaus tarpsniui
Age stratification - gyvenimo periodizacija;
Accomplishment age - žr. achievement age amžiaus pasiekimai, žinios
Anatomocal age - anatominis amžius;
Attainment age - žr. achievement age
Awkward age - pereinamasis amžius
Base (basal) age - pagrindinis amžius (testavime)
Bone age - amžius pagal kaulus
Carpal age - kaulų amžius, amžius pagal kaulus
Childbearing age - vaikų gimdymo amžius
Chronological age - cronologinis amžius
Concent age - pilnametystė
Conception age - amžius nuo pastojimo momento
Coopulation (insemination) age - amžius nuo apvaisinimo
Dental age - amžius pagal dantis
Developmental age - amžius pagal išsivystymą
Educational age - mokymosi (tam tikroje mokyklos klas ėje) amžius
Fertilization age - žr. concption age
Gestational age - žr. conception age
Height age - amžiaus tarpsnio ūgis
Intelligence age - žr. mental age
Life age - žr. chronological age
Lunar age - amžius mėnulio mėnesiais (28 dienos mėnesyje)
Marriageable age - vedybų amžius
Mature age - brandus amžius
Maximal age - maksimalus amžius (taikant testus)
Maximal growth age - greičiausio augimo amžius
Mental age - protinis amžius
Normal age - normalus amžius (pvz., atitinkantis klasę mokykloje)
Old age - senas, senatvė
Ontogenetic age - žr. chronological age
Organismic age - integralus amžius (nustatomas pagal daugelį psichofiziologinių ir anatominių rodiklių)
Physiological age - fiziologinis amžius
Reading age - skaitymo amžius
School age - mokyklinis amžius
Skeletal age - žr. carpal age
Social age - socialinis amžius
Talking age - pradedančio kalbėti amžius
Test age - amžius, kuriam skirtas testas
True age - tikrasis amžius (skaičiuojamas nuo apvaisinimo momento)
Weight age - svoris pagal amžių, amžiaus tarpsnio svoris

Ką reiškia chew anglų kalboje?