Agnosia lietuviškai

Agnosia Agnozija, (at)pažinimo sutrikimas
Agnosia for sounds - žr. auditory agnosia garsų agnozija
Acoustic agnosia - žr. auditory agnosia
Apperceptive agnosia - apercepcinė agnozija
Associative agnosia - asociatyvioji agnozija
Auditory agnosia - girdimoji agnozija
Body image agnosia - žr. autopagnosia
Colour agnosia - spalvų agnozija
Finger agnosia - pirštų agnozija
Gustatory agnosia - skonio agnozija
Haptic agnosia - haptinė agnozija
Horolog- agnosia - laiko agnozija
Ideational agnosia - ideacinė/simbolių agnozija
Integrative agnosia - visybiškumo/integracinė agnozija
Olfactory agnosia - uodimo agnozija
Perceptual discriminative agnosia - percepcinė skyrimo agnozija
Primary agnosia - pirminė agnozija (taktilinės agnozijos tūšis)
Shape agnosia - formos agnozija
Simultaneous agnosia - vienalaikio suvokimo agnozija
Somatosensory agnosia - somatosensorinė agnozija
Spatial agnosia - erdvės agnozija
Tactile agnosia - taktilinė agnozija
Time agnosia - laiko agnozija
Topographical agnosia - topografinė agnozija
Transformational agnosia - transformacinė agnozija
Verbal-auditory agnosia - kurtumas žodžiams
Visual/optic agnosia - regimoji agnozija
Visual-spatial (visuospatial) agnosia - regimoji erdvės agnozija

Ką reiškia vest anglų kalboje?