Aphasia lietuviškai

Aphasia Afazija, kalbėjimo sutrikimas
Anomic aphasia - pavadinimų pamiršimas
Acquired aphasia - įgyta afazija
Ataxic aphasia - ataksinė afazija
Auditory aphasia - girdimoji (sensorinė) afazija
Broca’s aphasia - Broka afazija žr. motor aphasia
Conduction aphasia - laidininkinė afazija
Cortica - l aphasia kortikalinė afazija
Developmental aphasia - vystymosi afazija
Expressive aphasia - žr. motor aphasia
Expressive-impressive aphasia - žr. global aphasia
Global aphasia - visiška afazija
Impressive/receptive aphasia - sensorinė afazija
Mixed aphasia - mišrioji afazija
Motor aphasia - motorinė afazija, negalėjimas šnekėti
Partial aphasia - žr. dysphasia
Semantic aphasia - semantinė afazija
Sensory aphasia - sensorinė afazija, nesuvokimas kitų šnekos
Syntactic aphasia - sintaksinė afazija
Tactile aphasia - taktilinė afazija
Transcortical aphasia - transkortikalinė afzija
Traumatic aphasia - potrauminė afazija
Verbal aphasia - verbalinė afazija;
Visual/optic aphasia - regimoji afazija, aleksija
Wernicke’s aphasia - Vernikė afazija žr. sensory aphasia

Ką reiškia collapse anglų kalboje?