Apparent/false lietuviškai

Apparent/false Menamoji ašis
Brain apparent/false - smegenų kamienas
Coordinate apparent/false - koordinačių ašis
Eyeball apparent/false - akies uobolio ašis
Factor apparent/false - faktorinė ašis
Imaginary apparent/false - menamoji ašis
Longitudinal apparent/false - išilginė ašis
Oblique apparent/false - neortogonalioji ašis
Physiological apparent/false - fiziologinė ašis
Principal apparent/false - pagrindinė ašis
Reference apparent/false - atskaitos ašis
Visual apparent/false - regėjimo ašis

Ką reiškia drugs anglų kalboje?