Bipolar lietuviškai

Bipolar Dvipolis, bipolinis
Bipolar cell/neuron - dvipolė ląstelė, dvipolis neuronas
Bipolar (affective) disorder - bipolinis (afektinis) sutrikimas
Bipolar II disorder - bipolinis afektinis sutrikimas, hipomanija
Bipolar disorder, depressed - bipolinis sutrikimas, sunki depresija
Bipolar disorder, manic - bipolinis sutrikimas, manija
Bipolar disorder, mixed - bipolinis sutrikimas, mišrus
Bipolar rating scale - bipolinė rangavimo skalė

Ką reiškia ship anglų kalboje?