Character lietuviškai

Character (charakteris) būdas, charakteris
Raidė ,rašmuo, ženklas
Požymis, kokybė, žymė
Būdas, charakteris, charakterio tipas, asmenybė
Reputacija
Rašmuo, skaitmuo, raidė
Character analysis - charakterio/asmenybės akcentavimas psichoanalizės procese
Character armor - charakterio šarvai (psichologinės gynybos sistema pagal V. Reichą)
Character convergence - požymių konvergencija
Character defense - psichologinei gynybai svarbūs bruožai
Character disorder - charakterio/asmenybės sutrikimas
Character displacement/divergence - požymių divergencija
Character neurosis - ilgalaikės, vaikystėje kilusios, neurozės sindromas
Character traits - charakterio bruožai;
Acquired character - įgytas požymis
Anal character - analinis charakteris
Authoritarian character - autoritarinis charakteris
Behavioral character - elgesio/psichologinis požymis
Defensive character - gynybinis požymis
Diagnostic character - diagnostinis požymis
Distinguishing character - skiriamasis požymis
Dominant character - dominantinis požymis
Ecological character - ekologinis požymis
Epileptic character - epileptinis charakteris
Epileptoid character - epileptoidinis charakteris
Exploi(ta)tive character - išnaudotojiškas charakteris
Genital character - genitalinis charakteris
Genital character - lyties požymis
Hereditary/heritable/inherited character - paveldimas/paveldėtas požymis
Hysterical character - isterinis charakteris
Inconsequent character - nenuoseklus žmogus, nepastovus charakteris
Latent character - paslėptas/latentinis požymis
Linked character - s susiję požymiai
Major character - pagrindinis požymis
Measurable character - matuojamas požymis
Minor character - antraeilis požymis
Morphological character - morfologinis požymis
National character - tautinis/nacionalinis charakteris
Neurotic character - neurotinis charakteris
Paranoid character - paranoidinis charakteris
Receptive character - receptyvusis charakteris
Social character - linkęs bendrauti žmogus
Undecided character - neryžtingas/neryžtingo charakterio žmogus
Virile character - stiprus charakteris
Weak character - silpnas charakteris;
Physiological character - fiziologinis požymis
Polygenic character - poligeninės kilmės požymis
Psychological character - psichologinis požymis
Qualitative character - kokybinis požymis
Quantitative character - kiekybinis požymis
Recessive character - recesyvinis požymis
Scondary sex(ual) character - antrinis lyties požymis
Sex-controlled, sex-linked character - su lytimi susijęs požymis
Sexual/sex character - lyties požymis
Species character - rūšies požymis
Speciphic character - specifinis požymis
Unit character - vienetinis/elementarus požymis:

Ką reiškia bloody anglų kalboje?