Cognitive lietuviškai

Cognitive Pažinimo, pažintinis, kognityvusis
Cognitive appraisal theory - (emocijų) kognityvinio įvertinimo teorija
Cognitive -behavior therapy - kognityvioji elgesio terapija
Cognitive contour - subjektyvusis kontūras
Cognitive derailment/slippage - kognityvusis krachas/nugriuvimas, minčių logiškumo stoka (šizofrenijos atveju)
Cognitive dissonance - kognityvusis disonansas
Cognitive dissonance theory - kognityviojo disonanso teorija
Cognitive ethology - kognityvioji etologija
Cognitive heuristic - kognityvioji euristika
Cognitive impaiment disorders - pažinimo ydos/disfunkcijos
Cognitive map - kognityvusis žemėlapis/planas
Cognitive marker - kognityvioji žymė
Cognitive operations - pažinimo operacijos/procesai
Cognitive psychology - kognityvioji/pažinimo psichologija
Cognitive schema - pažinimo schema
Cognitive science - pažinimo mokslas
Cognitive slippage - žr. cognitive derailment
Cognitive style - kognityvusis /pažinimo stilius
Cognitive therapy - kognityvioji terapija;

Ką reiškia ship anglų kalboje?