Dyslexia lietuviškai

Dyslexia Skaitymo yda, disleksija
Acquired dyslexia - įgyta disleksija
Dyslexia direct - tiesioginė disleksija
Dyslexia phonological - fonologinė disleksija;

Ką reiškia promote anglų kalboje?