Emergent lietuviškai

Emergent Emerdžentinė evoliucija
Interdeterminate emergent - neapibrėžta evoliucija
Mental emergent - psichikos evoliucija
Nonadaptive emergent - neadaptyvi evoliucija
Organic emergent - organinė evoliucija
Progressive emergent - progesyvioji evoliucija
Rectilinear emergent - kylančioji evoliucija
Regressive emergent - regresyvioiji evoliucija
Saltatory emergent - šuoliškoji evoliucija
Social emergent - socialinė evoliucija
Staigus, nenumatytas, skubus

Ką reiškia smile anglų kalboje?