Field lietuviškai

Field (dirva) laukas
Rye field - rugių laukas
Dirvožemis;prk. (sfera) sritis
Šaka;(vieta) laukas
Battle field - kautynių laukas
Field of vision - regėjimo laukas
Attr. laukinis
Field mouse – laukinė pelė
Laukas
Brick field - plytinė
Firing field - šaudykla
Flying field - aerodromas
Field of force - jėgų laukas
Field of load - apkrovų laukas
Oil field - naftynas
Ore field - rūdynas
Stress field - įtempių laukas
Well field - gręžinių grupė
Sritis
Praktinės veiklos vieta
Field dependence - priklausantis nuo lauko
Field independence - nepriklausantis nuo lauko
Field force - lauko jėga
Field hospital - lazaretas, lauko ligoninė
Field investigation/research - tyrimas praktinės veiklos srityje, natūralus tyrimas
Field of attention - dėmesio laukas
Field of consciousness - sąmonės laukas
Field of regard - apžiūrinėjimo laukas
Field of research - tyrimo sritis
Field of vision - regėjimo laukas, akiplotis
Field -test - bandymas natųraliomis sąlygomis
Field theory - lauko teorija;
Field –theorethical - susijęs su lauko teorija
Binocular field - abiakio regėjimo laukas
Minimum audible field - minimalaus girdimumo laukas
Monocular field - vienos akies akiplotis
Noise field - triukšmo laukas
Perceptual field - triukšmo laukas
Receptive field - recepcinis laukas
Sensory field - sensorinis laukas
Stimulus field - stimulinis laukas
Subliminal field - ikislenkstinė sritis
Visual field - akiplotis

Ką reiškia apple anglų kalboje?