Gestalt/gestalt lietuviškai

Gestalt/gestalt (vok.) geštaltas, visetas, visybė
Gestalt factor - geštalto/viseto (formavimosi) veiksnys
Gestalt laws of - organization geštalto/viseto/percepcinės organizacijos dėsniai (tąsos, užbaigimo, grupavimo, panašumo)
Gestalt psychology - geštaltpsichologija
Gestalt therapy - geštaltterapija
Autochtonous gestalt - autochtoniškasis geštaltas
Good gestalt - geras geštaltas/visetas
Physical gestalt - fizinis geštaltas/visetas

Ką reiškia passphrase anglų kalboje?