Group lietuviškai

Group Grupė , grupinis, grupės
Group atmosphere/climate/social climate - atmosfera grupėje, socialinis klimatas
Group autonomy - grupės autonomija
Group behavior group - grupinis elgesys
Group cohesion - grupės santalka
Group contagion - grupinis užkratas
Group decision - grupinis sprendimas
Group differences - grupiniai skirtumai
Group dynamics - grupės dimnamika
Group experiment - grupinis eksperimentas
Group factor - grupinis faktorius
Group identification - indentifikavimasis su grupe
Group integration - grupės integracija
Group intelligence test - grupinis intelekto testas
Group locomotion - grupės judėjimas (prie tikslo)
Group marriage, cenogamy - grupinės vedybos
Group mind - kolektyvinis protas
Group norm/social norm - grupės/socialinė norma
Group polarization - grupės poliarizacija
Group solidarity/social cohesion - grupinė/socialinė santalka
Group /social consciousness - kolektyvinė/grupės sąmonė
Group structure - grupės struktūra
Group superego - grupės superego
Group test - grupinis testas
Group therapy - grupinė terapija
Age group - amžiaus grupė
Blood group - kraujo grupė
Clinical group - klinikinė grupė
Coacting group - kartu veikianti grupė
Control group - kontrolinė grupė
E/experimental group - eksperimentinė grupė
Encounter group - susitikimų grupė;
Endogamous group - endogaminė grupė
Ethnic group - etninė grupė
Face-to-face/direct-contact group - kontaktinė/maža grupė
Functional group - funkcinė grupė
Horizontal group - horizontalioji grupė
Interest group - interesų grupė
Marginal group - marginalinė grupė
Minority group - mažumos grupė
Nominal group - nominali grupė
Peer group - bendraamžių grupė
Primary group - pirminė grupė
Reference group - referentinė grupė
Sample group - imtis
Secondary group - antrinė grupė
Selected group - atrinkta/išrinktųjų grupė
Sensitivity group - sensityvioji grupė
Social group - socialinė grupė
Standartization group - standartizacijos grupė
Training group - mokymo/treniravimo grupė
Unitary group - vientisoji grupė
Vertical group - vertikalioji grupė
Work group - darbo grupė

Ką reiškia bloody anglų kalboje?