Hither lietuviškai

hither adv čionai, šen, į čia; hither and thither įvairiomis kryptimis; šen ir ten; hither to adv ligi tol; anksčiau

Ką reiškia peony anglų kalboje?