Image lietuviškai

Image Vaizdas, atvaizdas, įvaizdis, įsivaizduoti
Image -building - įvaizdžio kūrimas
Image -conscious - suvokiantis savo įvaizdį/prestižą
Auditory image - girdimasis vaizdas
Blurred image - iškreiptas vaizdas
Body image - kūno vaizdas/schema
Composite image - sudėtingas vaizdas/vaizdinys
Double image - sudvigubintas vaizdas
Eidetic image - eidetinis vaizdas
Fixed image - stabilizuotas/fiksuotas vaizdas
Hypnopompic image - hipnopompiškas vaizdas, vaizdas, kylantis snūduriuojant
Idealized image - idealizuoto savęs vaizdas
Visual image - regimasis vaizdas
Inverted image - invertuotas/atvirkštinis vaizdas
Memory image - vaizdinys
Mirror image - veidrodinis vaizdas/atvaizdas
Movement image - judėjimo vaizdinys
Parent image - tėvo/motinos vaizdas
Primary image - pirminis vaizdas
Purkinje-Sanson image s - Purkinje ir Sansono atvirkštiniai vaizdai
Social image - socialinis vaizdinys
Virtual image - virtualus vaizdas
Visible image - matomas vaizdas
Visual image - regimasis vaizdas/vaizdinys

Ką reiškia identity anglų kalboje?