Instinctual lietuviškai

Instinctual Instinktyvus
Instinctual aggression - instinktyvi agresija
Instinctual anxiety - instinktyvus nerimas
Instinctual fusion - (gyvenimo ir mirties) instinktų sintezė/balansas

Ką reiškia proficiency anglų kalboje?