Knowledge lietuviškai

Knowledge Žinios
Pažinimas
Knowledge by aquaintance - juslinės žinios
Knowledge of results knowledge - žinios apie rezultatą
Knowledge declarative knowledge - deklaratyvios žinios
Knowledge procedural knowledge - procedūrinės žinios
Empirical knowledge - empirinės žinios
Functional knowledge - funkcinės žinios
Generic/general knowledge - bendrinės/bendrosios žinios
Immediate knowledge - tiesioginės žinios
Patchy knowledge - padrikos žinios
Rational knowledge - racionalusi pažinimas
Theory of knowledge - pažinimo teorija
Žinojimas

Ką reiškia dewlap anglų kalboje?