Law lietuviškai

Law Įstatymas, dėsnis
Law of nature - gamtos dėsnis
(mokslas) teisė
Įstatymas
Teisė
Teisininko profesija
Teismas
Dėsnis, taisyklė, principas
Law of analogy - analogijos taisyklė
Law of assimilation - asimiliacijos taisyklė
Law of associations - asociacijų dėsniai
Law of cohesion - sukibimo taisyklė
Law of causation - priėžastingumo principas
Law of closure figūros - užbaigimo dėsnis
Law of common fate - bendro likimo dėsnis
Law of comparative judgement - lyginamųjų sprendimų dėsnis
Law of conservation of energy - energijos tvermės dėsnis
Law of conservation of matter - materijos tvermės dėsnis
Law of continguity - gretimumo taisyklė
Law of contradiction - priešybių dėsnis
Law of contrast - kontrasto taisyklė
Law of dertermined action - determinuoto veiksmo dėsnis
Law of developmental direction - raidos krypties dėsnis
Law of excluded middle - nereikalingo trečiojo dėsnis
Law of exercise - pratybų dėsnis
Law of fixation - fiksacijos dėsnis
Law of good - continuation gero papildymo dėsnis
Law of good shape - geros formos dėsnis
Law of identity - tapatumo dėsnis
Law of least action - mažiausių energijos sąnaudų dėsnis
Law of primacy - pirmumo taisyklė/efektas
Law of recency - naujumo taisyklė/efektas
Law s of reinforcement - pastipros dėsniai
Law of repetition - kartojimo taisyklė
Law of resemblance/similarity - panašumo taisyklė
Law of simplest path - trumpiausio kelio dėsnis
Law of thought - mąstymo dėsniai
Law of unity of oposites - priešybių vienybės dėsnis
Law of use - pratybų
Law of self-preservation - savisaugos instinktas
All-or-none/all-or-nothing law - taisyklė viskas arba nieko
Biogenetic law - biogenetinis/rekapituliacijos dėsnis
Communicative law - komunikatyvumo dėsnis
Converse law - atvirkštinis principas
Empirical law - empirinis dėsnis
General law - bendrasis dėsnis, bendras dėsningumas
Inverse square law - atvirkštinių kvadratų dėsnis
Myelinogenetic law - mielinizacijos principas
Natural law - gamtos/gamtamokslinis dėsnis
Parsimony law - įrodymų ekonomijos dėsnis
Scientific law - mokslinis dėsnis/principas
Statistical law - statistikos dėsnis
Ultimate law - galutinis/pagrindinis dėsnis

Ką reiškia calm anglų kalboje?