Light lietuviškai

Light I šviesa
Žiburys
Put on the light - uždegti žiburį
(ugnį) kurti (kuria, kūrė)
(žiebti) degti
Put/turn on the light - degti šviesą. II šviesus
(apie drabužius) lengvas, šaltas
Šviesa
Apšvietimas
(pa)aiškinimas
Lengvas, nedidelis, nesunku, nežymus
Light adaptation - adaptacija šviesai
Light induction, light-induction - regimoji indukcija
Light reflex - refleksas į šviesą
Light -sensitive - jautrus šviesai
Simultaneous light induction - vienalaikis regimasis kontrastas
Artificial light - dirbtinė šviesa
Diffused/scattered light - išsklaidyta šviesa
Flash light - šviesos blyksnis
Intermittent light - besikaitaliojanti/netolydi šviesa
Llongwave light - ilgabangė šviesa
Reflected light - atspindėta šviesa
Refracted light - lūžusių spindulių šviesa
Shortwave light - trumppabangė šviesa
Visible light - matoma šviesa
Šviesa, langas, anga, šviestuvas
Area light - apšvietimo anga
Borrowed light - vidinis langas
Dead light - aklinasis langas
Dome light - kupolinis stoglangis
Drop light - nuleidžiamasis langas
Electric light - elektros šviestuvas
Emergency light - avarinė šviesa
Fixed light - įtvirtintieji lango rėmai
Flood light - povandeninis prožektorius
Glass roof light - stoglangis
Hoper light - atlošiamoji viršulangė
Lantern light - stoglangis
Obstruction light - signalinis žiburys
Opening light - vėdinimo viršulangė, lango sąvara
Reflected light - atspndžio šviesa
Refracted light - lūžtamojis šviesa
Roof light - dienos šviesos stoglangis
Scattered light - išsklaidytoji šviesa
Signal light - šviesoforas
Transo light - įstiklintoji viršulangė
Venetion light - trinėris langas

Ką reiškia oddity anglų kalboje?