Line lietuviškai

Line (linija) brūkšnys
Linija
Straight line - tiesioji linija
Broken line - laužtinė linija
(ruožas) linija
Railway line - geležinkelio linija
Eilė
Next (in turn) - sekantis iš eilės
Out of one’s turn - be eilės
Current number - eilės numeris
Stand in a queue - stovėti eilėje (norint ką nors pirkti)
(knygos, laikraščio) eilutė
Linija, brūkšnys, tiesė, eilutė
(pasienio) riba
Raukšlė
Apybrėža, kontūras
Elgsena, veikimo būdas, linija
(genealoginė) kilmė, linija
Line of breeding - atrankos/selekcijos linija
Line of behavior - elgesio linija
Line of least resistance - mažiausio pasipriešinimo linija
Base line - nulinnė/išeities/pagrindinė/bazinė linija/tiesė, abscisė
Blood line - kraujo linija, (giminystė)
Continuous line - tolydžioji kreivė
Emission line - spektro spinduliavimo linija
Empirical regression line - empirinės regresijos kreivė
Envelope line - gaubtinė, gaubiančioji kreivė
Equipotential line - ekvipotentė
Fixation line - (regimosios) fiksacijos linija
Norm line norma kreivė/tiesė
Regression line - regresijos linija
Sight(ing)/visual line - regėjimo linija
Straight line - tiesė
Linija, riba
Air pipe line - ortakis, suslėgto oro vamzdynas
Base line - bazinė linija, kelio ašis
Building line - užstatymo linija, raudonoji linija
Center line - ašinė linija
Center line of inertia - inercijos ašis
Channel line - tinkamo laivybai gylio riba
City line - miesto riba
Closing line - uždaromoji
Coast line - kranto riba
Collection line - išvadas
Collimation line - vizavimo linija
Compression line - gniuždymo linija
Concrete line - betontiekis
Consumer gas service line - dujotiekio atšaka į pastatą
Dash line - punktyrinė linija
Datum line - bazė, nulinė altitudė
Digging line - darbinis ekskavatoriaus lynas
Discharge section line - hidrometrinė vedlinė
Distributing pipe line - skirstomasis vamzdynas
Dot line - punktyras
Drainage line - upės baseino riba
Encroachment line - vandens pavirsiaus linija
Energy line - patvankos linija
Fire line - gaisrinis vandentiekis
Form line - kontūras
Frontage line - raudonoji linija
Frost line - didžiausias įšalo gylis
Fuel line - kurotiekis
Gas line - dujotiekis
Grade line - niveliavimo ėjimas
Grid line - modulinė linija, koordinačių tinklo linija
Horizontal line - horizontalioji linija
Heating line - šilumotiekis
High-pressure line - didžaslėgis vamzdynas
Influence line - infliuentė
Levelling line - niveliavimo ėjimas
Lift line - betonavimo, lifto lynas
Liquid line - skysto šaltnešio vamzdynas
Load line - apkrovų diagrama
Location line - trasa
Lot line - sklypo riba
Main line - magistralė
Meat line - raudonoji linija, fasadinė linija
Moment influence line - momentų infliuentė
Net line - raudonoji linija, fasadinė linija
Neutral line - neutralioji linija
Line of thrust - slėgio kreivė
Line of total head - visuminio slėgio linija
Line of traffic - transporto kolona
Outside foundation line - išorinė pamatų linija
Overhead line - kontaktinis laidas, oro laidas
Pipe line - vamzdynas
Plumb line - svambalas
Pressure line - slėgio linija, slėginis vamzdynas
Pumped water line - slėginis vandentiekis
Reception line - priėmimo kelias
Reference line - modulinė linija
Sand line - smėlio įtarpis
Saturation line - depresijos linija, grunto vandens paviršius, depresijos kreivė
Seepage line - depresijos kreivė
Shear line - skersinių jėgų diagrama
Side line - šoninis kelias
Sighting line - vizavimo linija
Slip line šliaužimo linija
Slope line - šlaito profilis
Steam line - garotiekis
Stream centre line - ašinė srauto linija
Suction line - įsiurbimo vamzdynas
Supply line - tiekimo vamzdynas
Tape line - matavimo juosta
Total head line - visuminio slėgio linija
Traffic line - eismo linija
Walking line - ašinė laiptatalio linija
Wall line - raudonoji linija
Water line - vandentakis, vandentiekis
Zero line - neutralioji ašis, nulinė linija

Ką reiškia fair anglų kalboje?