Memory lietuviškai

Memory Atmintis
Atsiminimas
Atmintis
Įsimenantis įrenginys
Memory afterimage - povaizdis
Associative memory - asociatyvinė atmintis autobiographical memory - autobiografinė atmintis
Biological memory - biologinė (rasinė) atmintis
Genetinė atmintis
Body memory - kūno atmintis
Collective memory - kolektyvinė atmintis
Color memory - spalvų atmintis declarative memory - deklaratyvioji atmintis
Echoic memory - atgarsio atmintis
Episodic memory - epizodinė atmintis
Explicite memory - aiški, sąmoninga (?m) atmintis
Fact memory - faktų atmintis
False memory - klaidingas atsiminimas
Flashbulb memory - blykstės atmintis
Genetic memory - genetinė atmintis
Holographic memory - holografinė atmintis
Iconic memory - atvaizdžio atmintis
Immediate memory - tiesioginė atmintis
Implicit memory - neišreikštoji, sąmoningainepasiekiama
Inaccesible memory - negalėjimas atsiminti, neatsiminimas
Incidental memory - nevalingas įsiminimas
Kinesthetic memory - judesių atsiminimas
Lexical memory - žodžių atsiminimas
Logical memory - loginė atmintis
Long-term memory - ilgalaikė atmintis
Procedural memory - veiksmų atmintis
Reconstructive memory - atkūrimas
Recovered memory - atgavimas, susigrąžinimas
Redintegrative memory - atstatomoji atmintis
Semantic memory - semantinė atmintis
Sensory memory - sensorinė atmintis
Short-term memory - trumpalaikė atmintis
Uncoscious memory - neišreikštoji, pasąmoninė atmintis
Visual memory - regimoji atmintis
Working memory - darbinė, operatyvioji atmintis

Ką reiškia penalty anglų kalboje?