Not lietuviškai

not adv ne; nė; not at all visai ne; not in the least nė kiek, nė trupučio; not a bit of it nė kiek; not but, not but that/what nors; not half a) visai ne; b) šnek. labai; not once nor twice dažnai; not a few nemažai, daugelis; not for the world nė už ką (pasaulyje); not worth a button nevertas nė skatiko; not only... but also ne tiktai... bet ir...

Ką reiškia apple anglų kalboje?