Of lietuviškai

of ,prp 1) (priklausomumui, kilmei, medžiagai, visumos daliai reikšti): made of wood pagamintas iš medžio; a piece of bread duonos gabalas; 2) (atitinka kilmininką): the city of Vilnius Vilniaus miestas; a friend of mine (vienas) mano draugas; 3) (po veiksmaž. think, hear, speak, inform, remind) apie; I have heard nothing of it aš nieko negirdėjau apie tai; I know, you have thought of me aš žinau, jūs galvojote apie mane; 4) (priežasčiai žymėti): he died of cancer jis mirė nuo vėžio; 5) (išskirties kilmininkui žymėti) iš, iš skaičiaus; one of them vienas iš jų; 6) (po žodžių ashamed, afraid, glad, proud verčiama kilmininko ir įnagininko linksniais): I am afraid of you aš jūsų bijau; I am proud of you aš jumis didžiuojuosi; 7) (po būdvardžių guilty, certain, sure, confident): he is guilty of that jis dėl to kaltas; I am sure of your coming aš esu tikras, kad jūs ateisite

Ką reiškia mascot anglų kalboje?