Ourselves lietuviškai

ourselves pron 1) (atitinka dalelytes -s, -si- sangrąžiniuose veiksmažodžiuose): we wash ourselves mes prausiamės; we hurt ourselves mes susižeidėm; 2) mes patys, save, save pačius; we cannot see ourselves in this mirror mes negalime matyti savęs (patys savęs) šiame veidrodyje; we dined by ourselves mes pietavome patys vieni (be svečių); 3) (kaip pabrėžiamasis įvardis) patys; we know nothing ourselves mes patys nieko nežinome; we came to ourselves two hours later mes atsigavome po dviejų valandų; we are not ourselves mes lyg nesavi

Ką reiškia spicy anglų kalboje?