Range lietuviškai

Range Sritis, sfera
Ribos, nuotolis
Diapazonas
Plotis
Veikimo spindulys
Amplitudė
Viryklė
Altitude range - aukščių diapozonas
Annual range - metinio svyravimo diapozonas
Critcal range - kritinė zona
Diurnal range - paros svyravomo diapozonas
Effective range - effektyvioji zona
Darbinis diapozonas
Elastic range - tamprioji zona
Explosive range - sprogioji zona
Forest range - miško masyvas
Gas range - dujų veikimo spindulys
Mean range - vidutinė amplitudė
Range of applicability - tinkamumo zona
Range of audibility - garso diapozonas
Range of focus settings - fokuso diapozonas
Range of tide - prielajos amplitudė
Range of visibility - matomumo tolis
Operational range - veikimo zona
Optical range - optinis diapozonas
Pipe range - vamzdžių rinkinys
Plastic range - plastinė zona
Safe range - saugos zona
Strain-hardening range - sukietėjimo zona
Stress range - įtempių zona
Temperature range - temperatūros svyravimų diapozonas
Tolerance range - tolerancijos riba
Working range - veikimo zona
Yield range - takumo zona

Ką reiškia smile anglų kalboje?