Rate lietuviškai

Rate Greitis, sparta
Koeficientas, rodiklis
Vertinti, nustatyti
Norma
Kategorija
Greitis
Sparta
Air change rate - oro apykaitos kartotinumas
Air flow rate - oro sąnaudų norma
Angular rate - kampinis greitis
Cooling rate - aušimo sparta
Corrison rate - korozijos greitis
Creep rate - valksnumo greitis
Darainage rate - sausinimo norma
Earned rate - valandinis uždarbis
Failure rate - avarijų procentas
Flow rate - skysčiu debitas
Heat rate - šiluminė galia
Intial rate - pradinė sparta
Job rate - gamybinė norma
Loading rate - apkrovimo galia
Occupancy rate - užpildymo tankis
Rate of application - sąnaudu norma
Rate of concrete placement - betono klojimo sparta
Rate of construction - statybos sparta
Rate of flow - skysčių debitas
Rate of foundation settlement - pamatų sėdimo greitis
Rate of hardening - kietėjimo greitis
Rate of infiltration - infiltracijos greitis
Rate of loading - apkrovimo greitis
Rate of performance - našumas
Rate of pour - klojybos sparta
Rate of rise - įkalnės statumas
Gradientas
Rate of runoff - nuotėkio modulis
Rate of sediment delivery - sąnašų modulis
Rate ofsetting - riųimosi greitis
Rate of spread - atsijų norma
Rate of strain - deformacijos greitis
Rate of strength - stiprėjimo greitis
Rate of the construction work - statybos darbų sparta
Rate of turn - kampinis greitis
Rate of water demand - vandens sąnaudų norma
Rate of water loss - drėgmės nuostolių greitis
Rate of work - išdirbio norma
Piece rate - vienetinis įkainis
Production rate - našumas
Setting rate - rišimosi greitis
Settling rate - nusodinimo greitis
Sewage flow rate - tekalų debitas
Spraying rate - purškimo sparta
Spreading rate - dengimo sparta
Spring rate - spyruoklės modulis
Temporary rate - laikinoji norma
Ventilation rate - oro apykaitos kartotinumas
Wage rate - tarifas
Water consumption rate - vandens sąnaudu norma
Water demand rate - vandens sąnaudu norma

Ką reiškia frame anglų kalboje?