State lietuviškai

State Attr. valstybinis
Būklė, būsena, padėtis
Būvis
Struktūra, sandara
Būvis, būklė
Cracked state - pleišėjimo būvis
Cracking limit state - pleišėjimo ribinis būvis
Critical limit state - kritinis ribinis būvis
Equilibrium state - pusiausvyros būklė
Failure limit state - įrimo ribinis būvis
Fluid state - skystoji būklė
Gaseous state - dujinė būklė
Homogeneous state of stress - vienalytis įtempių būvis
Initial state - pradinis būvis, pirminis būvis
Limit state - ribinis būvis
Limit state in shear - kerpamasis ribinis būvis
Limit state of crack width - plyšio atsiverimo ribinis būvis
Liquid state - skystoji būklė
Multiaxial state of stress - erdvinis įtempių būvis
Nonhomogeneous state of stress - nevienalytis įtempių būvis
State of strain - deformuotas būvis
State of stress - įtempių būvis
Plastic state - plastinis būvis
Saturation state - įsotinimo būklė
Serviceability limit state - eksploatacinis ribinis būvis
Solid state - kietoji būklė
Steady state - stabilioji būklė
Stress state - įtempių būvis
Taut state - įtempio būvis
Triaxial stress state - triašis įtempio būvis
Ultimate limit state - kritinis ribinis būvis
Valstybė
(valstybė) valdžia
Valdiškas

Ką reiškia demand anglų kalboje?