Tank lietuviškai

Tank Bakas, cisterna, rezervuaras
Vandens telkinys, tvenkinys
Aeration tank - aerotankas
Agitation tank - maišymo bakas
Attic tank - pastogės rezervuaras
Balancing tank - išlyginamasis rezervuaras
Bellow-ground tank - požeminis rezervuaras
Charging tank - pakrovimo bakas
Circular tank - radialinis rezervuaras
Clarification tank - skaidrintuvas
Compression tank - slėginis bakas, uždaros sistemos bakas
Condensation tank - kondensato bakas
Cylindrical tank - cilindrinis rezervuaras
Depositing tank - dumblo sodintuvas
Degestion tank - septikas
Dosing tank - dozavimo bakas
Elevated tank - vandentiekio bakas
Emergency tank - atsarginis bakas
Emscher tank - dvilygis sodintuvas
Equallizing tank - išlyginamasis rezervuaras
Expansion tank - plėtimosi bakas
Feed tank - maitinimo rezervuaras
Final tank - antrinis sodintuvas
Flushing tank - plautuvas
Gas tank - dujų rezervuaras, dujų saugykla
Ground tank - antžeminis rezervuaras
Head tank - vandentiekio bakas
Humus tank - antrinis sodintuvas
Imhoff tank - dvilygis sodintuvas
Methane tank - metantankas
Multipass tank - daugiakoridorinis rezervuaras
Multiple tank - daugiakoridorinis aerotankas
Neutralisation tank - neutralizavimo sodintuvas
One-pass tank - vienkoridorinis rezervuaras
Overhead tank - palubės bakas
Portable tank - kilnojamasis bakas
Precipitation tank - sodintuvas
Preliminary clarification tank - pirminis sodintuvas
Pressure tank - slėginis bakas
Radial flow settlement tank - radialinis sodintuvas
Regulating tank - kontrarezervuaras
Sand tank - smėlio bunkeris
Scroll tank - plieno lakštų rezervuaras
Secondary sedimentation tank - antrinis sodintuvas
Sediment(ation) tank - sodintuvas
Septic tank - septikas
Service tank - pagalbinis rezervuaras
Settlement tank - sodintuvas
Sludge tank - dumblagaudė
Spherical tank - rutulinis rezervuaras
Storm water tank - lietaus vandens rezervuaras
Surge tank - išlyginamasis rezervuaras
Two-chamber tank - dvikamerinis rezervuaras
Underground tank - požeminis rezervuaras
Water tank - vandens bakas
Rezervuaras, tankas

Ką reiškia traditional anglų kalboje?