With lietuviškai

with prp 1) su; kartu su; he will go with me jis eis (kartu) su manimi; 2) (atitinka įnagininką): with a spoon/knife šaukštu, peiliu; 3) (reiškia priežastį) iš, nuo; to tremble with fear drebėti iš baimės; to shiver with cold drebėti nuo šalčio; 4) (reiškia veiksmo būdą) su; (t. p. verčiamas prieveiksmiu) with tears in his eyes su ašaromis akyse; with energy energingai; 5) (su veiksmaž. argue, dispute, quarrel, fight ir pan.) su; we argued with him mes ginčijomės su juo

with- pref reiškia a) atskyrimą: to withdraw išeiti; b) priešinimąsi: to withstand priešintis

Ką reiškia promote anglų kalboje?