Kelnės frazeologizmai

1. Kelnes išnešti - pabėgti: Laimingas, kad spėjai dar išnešti kelnes iš uogų, o tai būtum gavęs botagu.

2. Kelnėse neįsitekti - apie išdykėlį: Ar kelnėse neįsitenki?

3. Kelnių nepanešti - būti silpnam: Valgyk, kelnių nepaneši.

4. Kelnes nuauti - apgauti: Jau tie apgavikai nuaus kelnes.

5. Kelnes pasidėjus - smarkiai, išsijuosus (dirbti): Daviau garo kelnes pasidėjęs.

6. Kelnėse pasiklysti - būti mažam: Vaikas dar kelnėse pasiklysta, o jau pūdais nori už jį skaičiuoti.

7. Kelnes priaugti - subręsti: O... Už mano darbus tau nereiks atsakyti. Aš jau pats kelnes priaugau.

8. Kelnes pridėti - visko netekti: Žinoma, tavo dvaras, tavo geras, tik, man rodos, kad tu ir kelnes pridėsi, iki tu tą žemę gausi.

9. Kelnes prilopyti - turėti nuostolių.

10. Be kelnių likti - 1. nusigyventi: Daugiau išleisdamas nekaip paimdamas, liksi be kelnių. 2. visko netekti: Vyras taip prasilošė, kad be kelnių liko.

11. Ne į kelnes kišamas - narsus, neištižęs: Ir buvo vyrai ne į kelnes kišami.

12. Į kelnes susitūpęs (per lengvas) - mažas, nevykęs: Dar tu per lengvas į kelnes, paūgėk!

13. Kelnės per žemai - prasčiokas: Kodėl jie išeina... Kodėl atsiskyrė?- sunerimusi Irena klausė Silvą.- Todėl, panele, kad jų kelnės per žemai,- paiškino Silva.

14. Kaip iš milinių kelnių - dusliai, neaiškiai: Kalba kaip iš milinių kelnių.Kelnės angliškai, latviškai
Ar žinai ką reiškia rabis?