Kiaulė frazeologizmai

1. Kiaulės akis turėti - būti nesusipratusiam, akiplėšai: Kiekviena šeimininkė juk ne kiaulės akis turi, už tai „primesti“ jam nusimanė.

2. Kiaulės drąsa - akiplėšiškumas: Kas per kiaulės drąsa tos bobos.

3. Kiaulių knisykla - prasta žemė: Aš ant kiaulių knisyklos atsisėdau - prasigyvenau.

4. Kiaulių migis - didelė netvarka (namuose): Jų pirkioj tikras kiaulių migis.

5. Kiaulių uodegas mazgoti - ganyti: Eik tu kiaulių uodegas mazgiot.

6. Baltoji kiaulė - utėlė: Bus užmokėta - žinau ir kuo: baltosiomis kiaulėmis iš už apykaklės.

7. Kiaulę gauti - būti sugėdintam: Tu ten kiaulę gausi.

8. Ar kiaulė išmano pipirus - sakoma, ką suniekinant: Ar išmano kiaulė pipirus? - tarė, kišdamas Ragučiui ranką.

9. Kiaulių neganė - (su kuo) nėra lygus, draugas: Aš su tamsta kiaulių neganiau.

10. Nė kiaulė nesuės - apie neturinčią prasmės kalbą: Ką girtuoklis sukalba, tą nė kiaulė nesuės.

11. Ar kiaulės nematei su zvaneliu - sakoma nepasisveikinusiam praeinant.

12. Kiaulę pirkti - pasigerti: Vakar jis kiaulę pirkęs parvažiavo.

13. Ne (kieno) kiaulės ne (kieno) pupos - nerūpi: Aš gelbėti? Ne mano kiaulės ne mano pupos. Pats įsitrupino, pats tegul išsrebia.

14. Kaip kiaulė su kalade - netikusiai: Kaip kiaulė su kalade, taip pritinka.

15. Kaip kiaulė su žąsinu - apie nesutariančius, nesusikalbančius: Pagaliau jau ir kaimynai kaži kaip atsigirdo, kad jaunieji Sobriai nesutinką, o gyvena kaip kiaulės su žąsinu.Kiaulė angliškai, latviškai, lenkiškai, sinonimai
Ar žinai ką reiškia galeatai?