Kryžius frazeologizmai

1. Kryžiaus galą kąsti (krimsti) - labai, beviltiškai stengtis: Nors kryžiaus galą kąsk, neišsiginsi.

2. Kryžiaus karas - religiniais principais vykdoma bet kokia kova: Ir šventasis raštas visada suteiks palaiminimą kryžiaus karui prieš bedievybę!..

3. Kryžiaus kelias (keliais) - vargas: Nuo tada prasidėjo Marės Sudmantikės tikrasis kryžiaus kelias.

4. Kryžiaus kelią keliauti - vargti: Teta Skrandienė ėmė pasakoti, kokį kryžiaus kelią ta moteris keliavo.

5. Kryžiaus kelius pavaikščioti - pavargti: Tau gal neteko reikalų turėti įstaigose arba vieną kitą medį nusipirkti? Pavaikščiotum kryžiaus kelius!..

6. Kryžiaus kelionę atlikti - pavargti: Krymo saulę pamatysi, tikrą kryžiaus kelionę teatlikęs.

7. Geležinį kryžių nešti - labai vargti: Anas ne medinį, ale geležinį kryžių neša.

8. Kryžių bučiuoti - krikščioniškai prisiekti: Mudu vienas kitam bučiavome kryžių.

9. Kryželį duoti - užkrauti vargą: Ką dievas myli, tam kryželį duoda.

10. Kryžių duoti krikštais - skersai ir išilgai mušti: Also, taip ir žinokite: jei aš dar kartą išgirsiu jos skundą, tai - viena: duosiu jums kryžių krikštais, o antra...

11. Kryžių nešti - vargti: Bet ji niekuomet niekam nesiskundė ir kantriai nešė savo kryžių.

12. Kryžių [pa]statyti - baigti, nieko gera nesitikint: O vis dėlto tu ant manęs, senio, kryžiaus dar nestatyk, aš tau praversiu.

13. Kryžių uždėti - lemti vargą: Uždėjo tokį kryžių, kurio stačiai jau nebepakeliu.

14. Iš kryžiaus kristi - 1. nusigyventi: Šiemet visokios nelaimės - kritom iš kryžiaus. 2. paliegti: Ta boba krito iš kryžiaus, pas daktarus ir pas daktarus.

15. Nuo kryžiaus atsakyti - susenti, nukriošti: Tie seniai visi atsakę nuo kryžiaus.

16. Kaip nuo kryžiaus nuimtas - labai sublogęs: Ar jau negalima poros dienų palaukti - matai, merga kaip nuo kryžiaus nuimta.Kryžius angliškai, latviškai
Ar žinai ką reiškia nababas?