Kuolas frazeologizmai

1. Nė kuolo vietos - visai nieko (nebuvo, neliko): Kai persikraustėm, tai nė kuolo vietos nebuvo.

2. Kuolu atsistoti - suteikti nemalonumų: Kuolu atsistos jam šitie pinigai.

3. Kuolu atsistoti gerklėje - įkyrėti: Kad anas man jau kuolu gerklėj atsistojo.

4. Kuolu duriamas - prastas (apie laimę): Jo laimė kuolu duriama.

5. Kuolą (kuolus) kišti - trukdyti: Kišo kuolus į šio didelio koncerto ruošimo darbą.

6. Kuolo nebuvo tvoroje - nieko neturėjo: Kai atėjau ant kolionijos, tai tvoroj kuolo nebuvo.

7. Kuolus skaityti tvoroje - apie girto ėjimą: Pasigėrę abu namo eisim, tvoroj kuolus skaitysim.

8. Kuolą tašyti ant galvos - apie nereagavimą: Ant galvos gali kuolą tašyti, nieko nesakys.

9. Kuolu vejamas - rambus: Tavo arklys kuolu vejamas.

10. Ant kuolų eiti - peštis, bartis: Beveik kasdien jie ten ant kuolų eina.

11. Su kuolu neįmuštų - nepriverstų imti: Su kuolu būt neįmušę prie tos žemės, jei būčiau žinojęs.

12. Kaip kuolu užbedė - sakoma neatsimenant: Sakiau sakiau giesmę, toliau kaip kuolu ažubedė, negaliu atsimint.Kuolas angliškai, latviškai, lenkiškai, sinonimai
Ar žinai ką reiškia observuoti?