Pėtnyčia frazeologizmai

1. Dviem pėtnyčiom - tik truputį: Dviem pėtnyčiom už mane jaunesnė.

2. Pėtnyčia pratenka pro subatą - išlindęs apatinis: Pėtnyčia tau pratenka pro subatą.

Ar žinai ką reiškia Sandhi?