Ar angliškai

ar 1. dll.: ar šalta? is it cold? ; ar (tu) žinai? do you know (it) . ; ar esi buvęs Vilniuje? have you been to Vilnius . ?; 2. jng. whether , if; jis neatsimena, ar ją matęs he does not remember whether he has seen her ; eik ir pažiūrėk, ar vaikai žaidžia go and see if the children are playing ; lyja ar sninga whether it rains or snows ; dieną ar naktį by day or by night ; šiaip ar taip in any event/case ; (ir tuo, ir kitu atveju) in either event , one way or another ; reikia ar nereikia in need or not arabasAr latviškai, lenkiškai, sinonimai
Ką reiškia policy anglų kalboje?