At angliškai

at- (ati- prieš t ir d) priešd. veiksmažodžiai su at- žymi: 1. priartėjimą prie ko nors: atbristi come wading/fording ; atbėgti come running ; 2. atskiriamąjį veiksmą: atkąsti bite off ; atpjauti cut off ; 3. tarpo padarymą: atidengti uncover ; atkimšti uncork ; 4. grąžinamąjį veiksmą: atgauti receive/ get back ; atmušti beat off/back ; 5. veiksmo intensyvumą: atsigulėti have lain enough ; atsižaisti have played enough

Ką reiškia proficiency anglų kalboje?