Ausis angliškai

ausis ear ; išorinė a. outer ear , auricle ; vidurinė a. middle ear ; vidinė a. inner ear ; jam ausyse spengia there is a ringing in his ears ; dainuoti (groti) iš ausies sing (play) by ear ; per vieną ausį įėjo, per kitą išėjo in one ear and out the other ; pastatyti ausis (suklusti) be at one's guard ; praleisti pro ausis give no ear (to), take no head (of); įsimylėti iki ausų be up to one's ears in love (with); duoti kam ausų give smb a box on the ear ; ausis kam išūžti din into smb's ears ; ausis išpūsti/išplėsti/ištempti be all ears ; ausis užsikimšti close/plug/stop one's earsAusis frazeologizmai, latviškai, lenkiškai, sinonimai
Ką reiškia ship anglų kalboje?