Burna angliškai

burna 1. mouth ; išžioti burną open one's mouth ; kvėpuoti pro burną breathe through the mouth ; kalbėti prikimšta burna talk with one's mouth full ; neimti į burną not touch ; jis vyno nė į burną neima he never touches wine ; žiovauti visa burna give long yawns ; 2. jo šeimoje šešios burnos he has six mouths to feed in his family ; 3. (veidas) face ; nusiprausti burną wash one's face ; tuščiai burną aušinti talk idly ; be a wind-bag ; puse burnos (kalbėti) be dropping hints ; išmesti burną, burnelę have/take a glass (of wine , vodka , etc.)Burna frazeologizmai, latviškai, lenkiškai
Ką reiškia hypocrisy anglų kalboje?