Geras angliškai

geras bdv. 1. (teigiamas, toks kaip reikia) good ; g. maistas good food ; g. oras good/fine weather ; g. pažįstamas friend ; jo gera savijauta he feels well ; geros kokybės of high quality , good-quality attr; 2. (malonus, gailestingas, nepiktas) kind ; 3. (sveikas): ligonis jau geresnis the patient is already better ; viso gero good- bye ; all the best !; so long !; kas gero? what news ? ; geros kloties! good luck . ; ne prieš gera it is a bad omen/sign ; tu irgi g.! iron. you are a nice one , to be sure ! ; g. vardas good fame/reputation ; geroji pusė (audinio) the right side (of the material) ; ko gero... I am afraid that ...; may... for all I know ; jis ko gero pavėluos he may be iate for all I know ; gera valia (geruoju) voluntarily , of one's own accord , of one's own free will ; jokiu geru by no means ; gera tau kalbėti it is all very well for you to say ; geriausiu atveju at best ; nėr to blogo, kur į gera neišeitų every cloud has a silver lining ; nuo gero niekas nebėga let well alone ; geru ką minėti think kindly of smb; 2. dkt. (turtas, lobis) property ; wealth ; svetimas g. smb else's propertyGeras frazeologizmai, latviškai, lenkiškai, sinonimai
Ką reiškia oddity anglų kalboje?