Gyvas angliškai

gyvas 1. live , living ; alive predic; gyvoji ir negyvoji gamta animate and inanimate nature ; g. svoris live weight ; gyvam esant during/in one's lifetime ; išlikti gyvam survive ; come through šnek.; gyvos gėlės natural flowers ; gyvasis inventorius live-stock ; 2. (judrus) sportive , frisky ; playful ; vivacious , lively ; animated , brisk ; gyvos akys bright/sparkling eyes ; sveikas ir g. safe and sound ; vos g. (pvz., iš baimės) more dead than alive ; nė gyvos dvasios (nėra) not a living soul ; gyvasis sidabras mercury , quicksilver ; gyvoji kalba living language ; kol g. as long as I live ; kaip g. never , as long as one lives , never in one's born days ; g. reikalas urgency ; gyvi pinigai cash sg; ready money sg; jis g. tėvas he is the very picture of his father ; nors g. į žemę lįsk I wished the earth/floor would open beneath my feet ; gyva bėda it's mere/pure trouble ; nieku/jokiu gyvu by no means ; g. kelmas (labai daug ko nors) plenty (of), lots (of); įgristi kam iki gyvo kaulo bore smb to death ; be fed up with smth; sveikas g.! how are you !, hello !Gyvas frazeologizmai, latviškai, sinonimai
Ką reiškia ireland anglų kalboje?