Kitas angliškai

kitas 1. (ne tas) other ; another ; (kitoniškas) different ; tai visai k. reikalas/dalykas that is another matter ; that is quite different ; 2. (antras) another ; second ; vienas po kito one after another ; 3. (neįeinantis į šių būrį) other ; kiti mokiniai other pupils ; kiti žmonės other people , the others ; kitais žodžiais in other words ; 4. (ateinantis, tolesnis) next ; kitą savaitę next week ; kitais metais next year ; 5. niekas k. none other ; kita tiek (su daiktavardžių vns.) as much again ; (su daiktavardžių dgs.) as many again ; tarp kita ko by the way ; visa kita the rest ; kitą kartą a) another time , some other time ; b) (kitados) once ; formerly , in former times , once upon a time ; kas kita, kita kas another matter , quite a different matter ; 2. (glaistas) putty ; langų k. windowputtyKitas frazeologizmai, latviškai, lenkiškai, sinonimai
Ką reiškia determinant anglų kalboje?