Klausimas angliškai

klausimas klausimas (veiksmas) asking a question , inquiring ; klausimas question ; (reikalas, problema t. p.) matter ; šiuo klausimasu on this point/ subject ; duoti klausimasą ask/put a question ; atsakyti į klausimasą answer a question ; ginčijamas k. issue , moot point ; vexed question ; kyla k. the question/problem is ; kelti klausimą raise a question ; butų k. the housing problem ; nacionalinis k. national problem ; problem of nationalitiesKlausimas latviškai, sinonimai
Ką reiškia eccentricity anglų kalboje?