Ko angliškai

ko 1. prv. (kodėl) why ; what for ; ko tu liūdi? why are you sad ?; ko tu atėjai? what have you come for ?; 2. dll. (prie aukščiausiojo laipsnio būdvardžių ir aukštesniojo bei aukščiausiojo laipsnio prieveiksmių): ko geriausias the best ; ko greičiausiai as quickly as possibleKo latviškai, terminai
Ką reiškia acme anglų kalboje?