Lyg angliškai

lyg (palyginant) like ; as ; as if ; jis dainuoja l. lakštingala he sings like a nightingale ; platus l. jūra wide as the sea ; l. jis žinotų as if he knew lyg prl. žymi: 1. vietą, ligi kurios kas traukiasi, kanka: to (t. p. down to , up to ); galutinį judėjimo punktą: as far as ; l. stoties to the station ; l. kelių up to one's knees ; važiuoti l. Vilniaus go as far as Vilnius ; 2. galutinę laiko ribą: till ; to ; l. pabaigos to the end ; nuo trijų l. penkių from three till/to five ; laukti l. vakaro wait till the evening ; l. mūsų laikų to our time , to this day ; 3. veiksmo būdą: l. soties prisivalgyti eat one's fill ; l. paskutinio to the last ; 4. (apytikriai) about ; some ; mūsų buvo l. šimto žmonių we were some hundred in all ; jis turi l. tūkstančio knygų he has got about a thousand books ; l. laiku beforehand , in advance ; in due time ; l. vieno all (to the last) ; l. akių/kaklo ample , in plenty jng.. 5. until , till ; neišeik, l. gausi atsakymą don't go out till you get an answer ; l. saulė patekės, jie bus jau toli until the sun rises they will be far away ; 6. as soon as ; l. jis mane pamato, tuoj verkia as soon as he sees me he always cries ; 7. dll.: l. kol(ei)? (apie vietą) up to where ?; up to what place ?; (apie laiką) till what time ?, till when . ; l. pat galo to the very end ; l. pat Vilniaus as far as Vilnius ; l. šiol(ei) up to now , till now ; hitherto ; (vis dar) still ; l. tol(ei) till then ; l. tik as soon as ; 7. priešd.: ligšiolinis up-to-now attr; former ; ligtolinis before-then attr; previous , formerLyg latviškai, lenkiškai, sinonimai
Ką reiškia proficiency anglų kalboje?