Menkas angliškai

menkas 1. (prastas) poor ; m. specialistas poor specialist ; menka sveikata poor health ; m. mokinys bad/backward pupil ; 2. (nedidelis) small , little ; voverė - m. žvėriukas the squirrel is a small/little beast ; 3. (mažo kiekio) small ; slight ; scanty ; m. atlyginimas scanty earnings pl; 4. (silpnas) weak ; (apie garsą, šviesą) faint ; (gležnas) feeble ; 5. (nežymus, nesvarbus) little ; poor ; of little importance ; menka priežastis poor excuse ; m. argumentas lame argument ; m. daiktas thing/matter of little importance arba of small import ; unimportant thing/matter ; 6. (sulysęs, blogas) scraggy ; m. arklys scraggy horse ; menka augalija poor/meagre vegetationMenkas latviškai, lenkiškai, sinonimai
Ką reiškia peony anglų kalboje?