Nors angliškai

nors 1. jng. though , although ; (net jei) if , even if ; n. ir vėlu, jis vis dėlto ateis late as it is he is sure to come ; n. jis ir praturtėjo, bet neteko draugų if he gained in wealth , he lost in friends ; jis baigs darbą, n. turės sėdėti visą naktį he will finish the work , even if he has to sit up all night ; n. senas, bet visai sveikas he may be old , but he is perfectly healthy ; 2. dll. 1. (bent) at least ; just ; jei ne dėl jo, tai n. dėl jo draugo if not for him , at least for his friend ; palaukite n. minutę! won't you wait just a minute ? ; pasakyk (ite) n. žodį! do say something !, won't you say a word to me ?; duokite man n. mažą žodynėlį quite a small dictionary will do for me ; I only ask for a small dictionary ; kad n. priežastis kokia būtų it's not as if there were any real cause ; kad n. arbatos kur išgėrus! if only one could get a cup of tea somewhere! ; 3. (ppr. n. ir; jei norite) if you like ; n. ir dabar now , arba at once , if you like ; n. ir mėnesiui for a month , if you like ; 3. (net) even ; šiuo tiltu n. sunkvežimiu važiuok the bridge would bear even a motor-lorryNors latviškai, lenkiškai, sinonimai
Ką reiškia smooth anglų kalboje?