angliškai

jst. (raginant arklį) hup(p) , gee , gee-up jst. (skatinant) now ; (stebintis) well , why ; what ; nu ir oras! what weather ; žr. t. p. na vksm. priešd. žymint 1. atskyrimą, pašalinimą: off ; nukąsti bite off ; nupilti pour off ; 2. kryptį žemyn: down ; nulipti come/get down ; 3. kryptį tolyn: away ; nuskristi fly away ; 4. vien įvykio veikslą, ppr. neverčiamas: nupiešti draw ; žr. t. p. veiksmažodžius su šiuo priešdėliu.
_________________________________________
na 1. jst. (reiškiant paskatinimą) now ; (reiškiant nuostabą, nekantrumą) well , why ; (reiškiant pritarimą, priekaištą) come ; na, pradėkite! begin now !; na, greičiau! hurry up now !, do come on !; na, ir kas gi toliau? well, and what then/next ?; na, o kaipgi aš? well, and what about me ?; na, ir kas gi! well then !; na, ir kas galėjo pagalvoti? well, who would have thought it ?; na štai! well, to be sure ! ; na, žinoma! why , of course ! ; na, juk tai jis! why, it is he !; na, na, nesijaudinkite! come, come, don't be nervous !; na, gerai! very well, then !; na, palauk! just you wait !; na, ir oras what weather ; na, ir triukšmas what a noise ; 2. išt. (arklį varant) gee , gee-uplatviškai, sinonimai
Ką reiškia mind anglų kalboje?