Nuo angliškai

nuo prl. 1. (žymint vietą) from ; off ; (žemyn) down ; (apie nuotolį)(away) from ; (apie kryptį) of ; nukristi nuo stogo fall from a roof ; numesti nuo stalo throw off/from the table ; jis nuėjo nuo kalvos he went down the hill ; toli nuo miesto far (away) from the town ; į šiaurę nuo miesto to the north of the town ; 2. (žymint laiką) from ; (kalbant apie praeitį) since ; (kalbant apie ateitį) beginning with ; (žymint metus, mėnesius) in ; (žymint dienas) on ; (žymint valandas) at ; nuo gegužės iki liepos from May to July ; jis nematė jos nuo praėjusių metų he has not seen her since last year ; jis pradės dirbti ten nuo liepos (nuo penktadienio, nuo antros valandos) he will begin to work there in July (on Friday, at two o'clock) ; 3. (žymint priežastį) from , of , with ; kentėti nuo karščio suffer from the heat ; mirti nuo žaizdos die from a wound ; mirti nuo ligos (bado) die of an illness (of hunger) ; pajuodavęs nuo amžiaus black with age ; 4. (žymint paskirtį) for ; vaistai nuo galvos skausmo remedy for headache ; pastogė nuo lietaus shelter from the rain ; apdrausti nuo gaisro insure against fire ; 5. (žymint veiksmo būdą) by ; mokėti nuo dienos pay by the dayNuo latviškai, lenkiškai
Ką reiškia promote anglų kalboje?