Nusitiesti angliškai

nusitiesti žr. nusitęsti 2
_________________________________________
nusitęsti 1. (užtrukti) linger , last ; (nuobodžiai slinkti) drag on ; susirinkimas nusitęsė iki vienuoliktos valandos the meeting lasted till eleven o'clock ; 2. (nusitiesti) stretch (away) , extend , reach ; sodas nusitęsia iki pat upės the garden extends as far as the river ; lyguma nusitęsia ligi jūros the plain sweeps away to the seaNusitiesti latviškai
Ką reiškia oddity anglų kalboje?