Nusitraukti angliškai

nusitraukti 1. (nuo grandinės ir pan.) break loose , break away ; šuo nusitraukė nuo grandinės the dog broke loose from the chain ; 2. (nuo savęs) pull/draw off (oneself) ; 3. šnek. (nusifotografuoti) have one's photo taken , be photoed ; 4. žr. nusitęsti
_________________________________________
nusitęsti 1. (užtrukti) linger , last ; (nuobodžiai slinkti) drag on ; susirinkimas nusitęsė iki vienuoliktos valandos the meeting lasted till eleven o'clock ; 2. (nusitiesti) stretch (away) , extend , reach ; sodas nusitęsia iki pat upės the garden extends as far as the river ; lyguma nusitęsia ligi jūros the plain sweeps away to the seaNusitraukti latviškai
Ką reiškia smile anglų kalboje?