Pagrindas angliškai

pagrindas 1. foundation ; (žemutinė dalis) base , bottom ; 2. (priežastis) base , basis (pl-ses ); ground(s) (pl); be jokio pagrindo without the slightest ground(s) ; tos kalbos neturi jokio pagrindo the rumour has no foundation ; kuriuo pagrindu? on what grounds ?; yra pagrindo manyti there are reasons to believe ; neturintis jokio pagrindo unfounded ; 3. dgs. (principai) fundamentals , principles ; 4. mat. base ; priimti pagrindu take/assume as a basis ; būti ko pagrindu form the basis of smth; iš pagrindų radically , thoroughlyPagrindas latviškai
Ką reiškia spicy anglų kalboje?